Waste2Value
The Platform For Industrial Waste
backgroundWasteSmall.jpg

Waste2value

Marknadsplatsen för industriellt avfall 

 
 
 

 

Avfallshantering för ekonomisk och miljömässig hållbarhet

 

 

Alla industrier måste hantera sitt avfall men det är idag kostsamt att återvinna, förbränna eller deponera avfall, både för företagen och för miljön. Genom att hjälpa företag att sälja sina sekundära råvaror till någon som kan omvandla det till något värdefullt, möjliggör Waste2Value en minskad kostnad för avfallshantering. Samtidigt förlänger vi tillsammans livscykeln på material och bidrar till en positiv miljöpåverkan, i linje med den Cirkulära Ekonomin.

 

 
 

Vad är Waste2Value?

 

Waste2Values mission är att skapa en digital marknadsplats för handel av industriavfall. Via plattformen kan företag enkelt sälja och köpa sekundära råvaror, som ett Blocket för företags skräp. Vår vision är att förändra industriers syn på sin värdekedja och sitt arbete med avfall och att allt avfall skall återanvändas så långt som det är möjligt.

 

 

Hur når vi vårt mål?

 

Vi vill bli den första plattformen för handel av industriavfall mellan olika industrier i Sverige. Ett exempel på en sektor som är i stort behov av en lösning som Waste2Value är byggsektorn. Byggmarknaden har stor potential att förbättra sin avfallshantering och idag står de för en tredjedel av allt avfall i Sverige (Avfall Sverige, 2016). Under 2014 var det 9 miljoner ton. Samtidigt har EU ett direktiv att 70 % av allt avfall inom byggsektorn ska återanvändas eller återvinnas innan år 2020 (Naturvårdsverket, 2016). Efterfrågan för lösningar som Waste2Value är hög. 

Jobbar du inom bygg? Vill du nå EU:s direktiv och samtidigt tjäna pengar? 

Avfall Sverige, 2016


 
 

Sagt om oss


 

Vinnare av

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skicka mig ett mail

 

Har du frågor eller önskar engagera dig i Waste2Value? Tveka då inte att höra av dig.

Företaget du representerar (frivilligt)