Waste2Value
The Platform For Industrial Waste

Om Waste2Value

Om Waste2Value

 

Waste2Value började när Linn Lindfred tillsammans med Isa Nordeld gjorde sitt exjobb inom Cirkulär Ekonomi. Under arbetet insåg de att enda vägen till att åstadkomma ett hållbart samhälle är att förlänga livstiden på material och ta tillvara på de resurser som finns. Idéen om en handelsplats för industriavfall tog form och kort därefter pitchade de idéen på CreateSquared, Sveriges största entreprenörskapsmaraton, och vann. Efter att därefter ha vunnit ytterligare en tävling, Global Goal Entrepreneur, för Waste2Values potential att realisera implementeringen av FN:s 17 hållbarhetsmål, blev det tydligt att Waste2Value är här för att stanna. Idag har Linn tagit arbetet vidare och jobbar mot att omställa världen till en mer hållbar sådan, ett avfall i taget.

 

 
 

Linn Lindfred  - Founder

 
 

Linn har en master inom Innovationsledning från Chalmers, har tidigare jobbat på tech-startup samt tagit kurser inom entreprenörskap på Stanford, Berkeley University of California, och National Chiao Tung University i Taiwan. Förutom Waste2Value driver Linn just nu ett intraprenöriellt initiativ på Jayway, en design-driven mjukvaru-studio, där hon skapar hållbar digital innovation tillsammans med kunder. Med den samlade erfarenheten sätter hon kursen för Waste2Value. Linn vet att Cirkulär Ekonomi är framtiden och brinner för att genom Waste2Value accelerera omställningen dit.

 
 

Katarina Gillblad - Advisor

 
 Katarina har varit entreprenör under 20 års tid. Hon var med och utvecklade världens första digitala börsmarknad som idag kallas för Nasdaq och har lång erfarenhet av att utveckla och hantera digitala plattformar. Hon brinner för att genom innovativa lösningar främja en mer hållbar värld. 

Katarina har varit entreprenör under 20 års tid. Hon var med och utvecklade världens första digitala börsmarknad som idag kallas för Nasdaq och har lång erfarenhet av att utveckla och hantera digitala plattformar. Hon brinner för att genom innovativa lösningar främja en mer hållbar värld. 

 

Isa Nordeld- Founder

 Isa har varit med och skapat idéen om Waste2Value och finns kvar i blodet även om hon nu tar sig an nya utmaningar.

Isa har varit med och skapat idéen om Waste2Value och finns kvar i blodet även om hon nu tar sig an nya utmaningar.