Waste2Value
The Platform For Industrial Waste

Om oss

Vi är Waste2Value

 

Vår historia

 

Waste2Value började när Linn och Isa gjorde sitt exjobb inom Cirkulär Ekonomi. Under arbetet insåg de att enda vägen till att åstadkomma ett hållbart samhälle är att förlänga livstiden på material och ta tillvara på de resurser som finns. Idéen om en handelsplats för industriavfall tog form och kort därefter pitchade de idéen på CreateSquared, Sveriges största entreprenörskapsmaraton, och vann. Efter att därefter ha vunnit ytterligare en tävling, Global Goal Entrepreneur, för Waste2Values potential att realisera implementeringen av FN:s 17 hållbarhetsmål, blev det tydligt att Waste2Value är här för att stanna. Idag jobbar Linn och Isa mot att omställa till en mer hållbar framtid, ett avfall i taget.

 

 
 

Isa Nordeld    

Linn Lindfred

 
 
 
 
 

Isa och Linn har en master inom Innovationsledning från Chalmers i bagaget och har jobbat i olika projekt tillsammans under fem års tid. Med deras expertis inom Cirkulär Ekonomi, Linns tidigare jobb på tech-startup och kurser inom entreprenörskap samt Isas bakgrund inom finans och teamutveckling, bildas en bra match för att sätta kursen för, och driva Waste2Value framåt. Båda vet att Cirkulär Ekonomi är framtiden och brinner för att genom Waste2Value accelerera omställningen dit.