Waste2Value
The Platform For Industrial Waste

Om Waste2Value

Om Waste2Value

 

Waste2Value började när Linn Lindfred tillsammans med Isa Nordeld gjorde sitt exjobb inom Cirkulär Ekonomi. Under arbetet insåg de att enda vägen till att åstadkomma ett hållbart samhälle är att förlänga livstiden på material och ta tillvara på de resurser som finns. Idéen om en handelsplats för industriavfall tog form och kort därefter pitchade de idéen på CreateSquared, Sveriges största entreprenörskapsmaraton, och vann. Efter att därefter ha vunnit ytterligare en tävling, Global Goal Entrepreneur, för Waste2Values potential att realisera implementeringen av FN:s 17 hållbarhetsmål, blev det tydligt att lösningar som Waste2Value behövs. Idag har Linn tagit arbetet vidare och jobbar mot att undersöka möjligheterna för Waste2Value.

Vill du höra mer? Linn håller presentationer om Waste2Value, om tankesättet bakom lösningen, och om hur cirkulära digitala lösningar på linjära problem kan möjliggöra en omställning till ett mer hållbart samhälle.

 

 
 

Linn Lindfred  - Founder

 
 

Linn har en master inom Innovationsledning från Chalmers, har tidigare jobbat på tech-startup samt tagit kurser inom entreprenörskap på Stanford, Berkeley University of California, och National Chiao Tung University i Taiwan. Förutom Waste2Value driver Linn just nu ett intraprenöriellt initiativ på Jayway, en design-driven mjukvaru-studio, där hon skapar hållbar digital innovation tillsammans med kunder. 

 

 
 

Katarina Gillblad - Mentor

Katarina har varit entreprenör under 20 års tid. Hon var med och utvecklade världens första digitala börsmarknad som idag kallas för Nasdaq och har lång erfarenhet av att utveckla och hantera digitala plattformar. Hon brinner för att genom innovativa lösningar främja en mer hållbar värld.

Katarina har varit entreprenör under 20 års tid. Hon var med och utvecklade världens första digitala börsmarknad som idag kallas för Nasdaq och har lång erfarenhet av att utveckla och hantera digitala plattformar. Hon brinner för att genom innovativa lösningar främja en mer hållbar värld.

 

Marie-Louise Hellgren- Mentor

Marie-Louise Hellgren  är produktdesigner och framstående inom upcycling. Hon har vigt sitt liv åt att inspirera företag i hur de kreativt kan använda sitt avfall till något värdefullt. Ett exempel på detta är  "Lilla Snåland" . En träpall tillverkad av avfall från Stolabs möbeltillverkning, med vilken hon vann Elle Decoration Swedish Design Award 2017.

Marie-Louise Hellgren är produktdesigner och framstående inom upcycling. Hon har vigt sitt liv åt att inspirera företag i hur de kreativt kan använda sitt avfall till något värdefullt. Ett exempel på detta är "Lilla Snåland". En träpall tillverkad av avfall från Stolabs möbeltillverkning, med vilken hon vann Elle Decoration Swedish Design Award 2017.