Waste2Value
The Platform For Industrial Waste

Hållbarhet

Vår Inverkan

 

Waste2Value tacklar vår nutida och framtida största och viktigaste utmaning,
att möjliggöra ett fortsatt liv på vår planet.

Med växande befolkning i en växande ekonomisk välfärd följer större press på att svara till en ökad konsumtion. Samtidigt är nyttjandet av jordens resurser redan på sin spets och de ändliga resurserna uttöms. Ekvationen av att ha en efterfrågan som överstiger utbud går inte ihop och hotar vår framtid. Regeringar, forskning och industrier börjar inse konsekvenserna. Hållbarhetsfrågor står högt upp på agendan och FNs hållbarhetsmål som trädde i kraft år 2015 visar vägen mot ett mer hållbart samhälle. 

 

 
globala-malen-for-hallbar-utveckling_sdg.png

      

Globala Hållbarhetsmålen

Med motiveringen: "Waste2Value kan lösa några av våra största   framtida produktions- och konsumtionsutmaningar" vann Waste2Value Global Goal Entrepreneur, en tävling som prisar företag som kan realisera implementationen av FN:s hållbarhetsmål. 

Waste2Value är nära länkat till mål nummer 8, 9, 12 och 13...

 

 
FN:s Definition: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

FN:s Definition: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vi öppnar upp för en ny marknad, omvandlar en kostnad till en vinst och utvidgar utbudet av sekundära råvaror...

Waste2Value påverkar den ekonomiska tillväxten eftersom fler företag kan få betalt för något som de tidigare betalade för att bli av med, samtidigt som fler företag på så vis också kan få tillgång till ett större utbud av sekundära råmaterial. Vi öppnar upp för nya marknader. 

När samma material kan användas flera gånger och introduceras i nya “loopar” och till nya användningsområden ökar den ekonomiska vinningen och värdet på produkten.

 

 
FN:s Definition:   Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

FN:s Definition: Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Dörrarna öppnas för innovation. Vi kan tillsammans hitta nya användningsområden och otraditionella applikationer för traditionella material...

Waste2Value bidrar till en inkluderande och hållbar industrialisering genom att utvidga marknaden för sekundärt råmaterial. Dörrarna öppnas för innovation. Vi kan tillsammans hitta nya användnings-områden och otraditionella applikationer för traditionella material. 

Att introducera produkter i nya loopar medför även att vi kan hitta sätt att öka den ekonomiska tillväxten utan att öka utvinnandet av nya resurser för en effektivare användning. I många fall åstadkoms en mer miljövänlig process vid framställandet av nya produkter med återanvänt material och därför bidrar även Waste2Value till utvecklingen av mer miljövänliga industriprocesser.

 

 
FN:s definition: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

FN:s definition: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi fostrar en annorlunda syn på vår konsumtion där nytt inte alltid betyder bättre och avfall inte betyder skräp.

Waste2Value medför en mer ansvarsfull konsumtion och produktion eftersom materialens och produkternas livstid förlängs. Angående produktion behöver färre nya råvaror utvinnas. Angående konsumtion ökas utnyttjandegraden på materialet och produkten vilket även bidrar till att vi fostrar en annorlunda syn på vår konsumtion där nytt inte alltid betyder bättre och avfall inte betyder skräp.

 

 
FN:s Definition:   Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

FN:s Definition: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

50 % av allt avfall i världen kommer från industrin och Waste2Value har potential att sänka denna siffra på ett effektivt sätt...

Vårt konsumtions- och produktionsmönster, vårt avfall och vår avfallshantering är betydande anledningar till den negativa klimatpåverkan. Waste2Value förändrar vår syn på konsumtion och produktion till en mer hållbar sådan samt minskar andelen avfall. 50 % av allt avfall i världen kommer från industrin och Waste2Value har potential att sänka denna siffra på ett effektivt sätt.

Förutom minskning av avfall kan de mer miljövänliga processerna bidra till mindre utsläpp och mindre negativ miljö- och klimatpåverkan.