Waste2Value
The Platform For Industrial Waste
backgroundWasteSmall.jpg

Waste2value

Marknadsplatsen för industriellt avfall 

 
 

den 7 november 2018 pratade jag om Waste2value - en digital lösning på ett linjärt problem. Se presentationen här


Avfallshantering för ekonomisk och miljömässig hållbarhet

 

 

Alla industrier måste hantera sitt avfall men det är idag kostsamt att återvinna, förbränna eller deponera avfall, både för företagen och för miljön. Genom att hjälpa företag att sälja sina sekundära råvaror till någon som kan omvandla det till något värdefullt, möjliggör Waste2Value en minskad kostnad för avfallshantering. Samtidigt förlänger vi tillsammans livscykeln på material och bidrar till en positiv miljöpåverkan, i linje med den Cirkulära Ekonomin.

 

 
 

Vad är Waste2Value?

 

Waste2Values mission är att skapa en digital marknadsplats för handel av industriavfall. Via plattformen kan företag enkelt sälja och köpa sekundära råvaror, som ett Blocket för företags skräp. Vår vision är att förändra industriers syn på sin värdekedja och sitt arbete med avfall och att allt avfall skall återanvändas så långt som det är möjligt.

 

 

Vill du höra mer? 

Linn erbjuder presentationer om cirkulär ekonomi, om tankesättet bakom Waste2Value, och om hur cirkulära digitala lösningar på linjära problem är lösningen för att vi ska kunna lyckas ställa om till en cirkulär ekonomi. Hör av dig till Linn om du är intresserad av att veta mer på linn.lindfred@gmail.com.

Waste2Value blottar det fundamentala problemet i vår nuvarande ekonomi, att vi enbart utnyttjar en liten del av det värde våra reurser faktiskt har.
— Linn Lindfred
 

Varför behövs Waste2Value?

Ett exempel på en sektor som är i stort behov av en lösning som Waste2Value är byggsektorn. Byggmarknaden har stor potential att förbättra sin avfallshantering och idag står de för en tredjedel av allt avfall i Sverige (Avfall Sverige, 2016). Under 2014 var det 9 miljoner ton. Samtidigt har EU ett direktiv att 70 % av allt avfall inom byggsektorn ska återanvändas eller återvinnas innan år 2020 (Naturvårdsverket, 2016). Efterfrågan för lösningar som Waste2Value är hög. 

Avfall Sverige, 2016


 
 

Sagt om Waste2Value


 

Vinnare av

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skicka mig ett mail

 

Vill du veta mer? Skicka mig ett mail!

Företaget du representerar (frivilligt)